1. Genel

Bundan böyle “Innoviz” olarak anılacak Innoviz Yazılım ve Bilgi Teknoloji A.Ş, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda Innoviz olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz. Sizleri, kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Innoviz tarafından işlendiğini ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Aynı zamanda sizleri, veri sahibi olarak ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair bilgilendireceğiz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası , Innoviz sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için geçerli değildir.

2. Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi

Sorumlu kuruluşun adı: Innoviz Yazılım ve Bilişim A.Ş.

Sorumlu kuruluşun adresi: Çınar Mah. 5003/2 Sok. No:3-5,Gümüş Optimus Plaza Kat:2 No: 208,Bornova / İZMİR

Innoviz, ilgili kişisel verileri bu web sitesini kullanıcılara sunmak ve bu sitenin uygun şekilde çalıştığının ve gerekli ölçüde güvenliğin sağlandığının temin edilmesi doğrultusunda kullanır. Bu kapsam dışında kalan ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her işlem, diğer yasal yükümlülükler, ,izinler, Innovizin’in meşru menfaatinin bulunduğu haller zemininde ya da ilgili kullanıcının Innoviz’in verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir.  Innoviz, ilgili verileri özel olarak şu amaçlar doğrultusunda saklar ve işler: Kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiğinde Innoviz belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bu verilere: Talep edilen içeriği (örn. özellikle içeriği, metinleri, görselleri ve indirme için sağlanan veri dosyalarını vb.) iletebilmek için gerek duyulan, ilgili uç cihaza tahsis edilmiş IP adresi ya da cihaz kimliği, kullanıcıların web sitesi bağlamındaki aktiviteleri, ilgili uç cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati dahildir. Innoviz bu bilgileri amaç dışında kullanımı tespit ve takip edebilmek üzere 7 gün süreyle saklamaktadır.  Aynı zamanda Innoviz, hizmetlerin sunumunu, özelliklerini, işlevlerini ve genel yönetim görevlerini geliştirmek için de bu bilgileri kullanır. Bunların yanında Innoviz, yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda söz konusu verilere artık gerek duyulmadığında, IP adresleri de dahil olmak üzere kullanımdaki verileri usule aykırı gecikme olmaksızın siler ya da anonim hale getirir. İlgili verilerin işlenmesi ve kullanımı, (1) işlemenin web sitesinin sunulabilmesi için gerekli olduğu; ya da (2) Innoviz’in, web sitesinin işlevselliğini ve sorunsuz biçimde çalışmasını, aynı zamanda da kullanıcıların gereksinimlerine uygun olmasını temin eden ve geliştiren meşru bir menfaate sahip olduğu durumlarda, bu işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan ilgili yasa hükümlerinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Toplanan verilerin alıcılarına; sorumlu bulunan kurum içi departmanların üyeleri, Innoviz’e bağlı diğer şirketler, dış hizmet sağlayıcıları (örn. hosting ve içerik yönetimi, pazarlama ajansları, sağladıkları hizmetler dolayısıyla gerekli olması halinde diğer üçüncü taraf sağlayıcılar), ilgili yükümlülükleri ve yetkileri çerçevesinde; örneğin, resmi bir talepte bulunulması ya da Innoviz’in sahip olduğu hakları tespit etmek, uygulamak ya da savunmak üzere gerekli olması halinde ilgili yetkililer ve Innoviz şirketinin mevcut hissedarları ya da satış, birleşme ya da satın alma durumunda gelecekteki hissedarları dahil olabilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İletişim (Bize Ulaşın) / Müşteri Talep Formu
Kariyer/İş Başvurusu Formu
Blog/Bülten Aboneliği Formu

İletişim bilgilerinizi web sitemizde yer alan “Bize ulaşın”, “Bülten Aboneliği” ve “İş Başvuru Formu” isimli iletişim formu üzerinden veya ilgili sekmede yer alan çağrı merkezi numaralarımız aracılığıyla bizimle paylaşmış olabilirsiniz. Size ait verileri talebinize cevap vermek amacıyla kullanacağız. Verilerinizin işlenmesi ve kullanımı, mevcut talebinizi karşılamak için işlemenin gerekli olması halinde bunun yapılabilmesine imkan sağlayan yasa hükümlerinin ve/veya Innoviz’in meşru menfaatinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  Herhangi bir açık rıza beyanı vasıtasıyla daha uzun bir süre için onay vermediğiniz durumda, verileri yalnızca yukarıda verilen hedefi gerçekleştirmek için gerekli süre ya da herhangi bir yasal saklama zorunluluğunun gerektirdiği dönem boyunca saklayacağız.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Her zaman için verilerinize erişme hakkınızı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, ilgili şartlar yerine getirildiği takdirde Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı ve şu haklarınızı da kullanabilirsiniz:

  • Düzeltme hakkı
  • Silme hakkı
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı
  • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı
  • Veri taşınabilirliği hakkı (25 Mayıs 2018 itibariyle)

İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizin, Innoviz’in yasal bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin etkinlikler söz konusu olduğunda, içinde bulunduğunuz özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, her zaman için kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Innoviz, verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken ve çıkarlarınızın, haklarınızın ve özgürlüklerinizin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı ya da bu işlem yasal hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak ya da savunmak gibi amaçlara hizmet etmediği sürece Innoviz verilerin işlenmesini durduracaktır Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde, bundan böyle geçerli olmak üzere bu onayınızı geri çekebilirsiniz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz: 

INNOVİZ YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Çınar Mah. 5003/2 Sok. No:3-5,Gümüş Optimus Plaza Kat:2 No: 208

Bornova / İZMİR

Birlikte Çalışalım

Başarılı bir projeye mi ihtiyacınız var?

Fiyat Teklifi Al